فراخوان مرکز خدمات رشد و توسعه زیست بوم رسانه ها

دومین فراخوان شناسایی شرکت‌های عامل توانمندساز ساترا، با هدف ارائه خدمت حمایتی به رسانه‌‌ها در شش دسته زیر برگزار می‌شود.

1- ارائه خدمات محتوا و سرویس آفلاین

2- نظارت هوشمند بر سرویس و محتوا

3- تسهیلات تولید محتوا و راه‌اندازی سرویس

4- رصد بازار، تحلیل داده و تولیدگزارشات تخصصی

5- مشاوره، آموزش و پژوهش‌های کاربردی صنعت

6- تسهیلات و خدمات حوزه زیرساخت و امنیت

پذیرفته‌شدگان به مدت یکسال از مزایای استقرار رایگان در مرکز نوآوری آومیک و تسهیلات ساترا بهره‌مند می‌شوند. شرکت های متقاضی باید پس از مطالعه دستورالعمل، از طریق فرم زیر اقدام به ثبت نام و ارسال برنامه‌های خود نمایند.

راهنمای  شرکت در فراخوان

الف) پیش شرط های لازم جهت ارائه درخواست پذیرش شرکت‌ها

شرکت و موسسات قانونی و فعال در حوزه‌های مرتبط

حوزه محصول/خدمت مرتبط با دسته های مذکور در دستورالعمل باشد

ب) مدارک لازم جهت ثبت نام و شرکت در فراخوان

* آگهی ثبت روزنامه رسمی برای شرکت
– اظهارنامه ثبت شرکت
– رزومه و سوابق فعالیت شرکت / موسسه
– ارائه کاتالوگ یا مشخصات محصولات / خدمات
– مستندات مالکیت محصول(آگهی ثبت علائم تجاری، ثبت طرح و …)

توجه

– شرکت های متقاضی می توانند از طریق ثبت‌نام اطلاعات هویتی، فعالیتی،  برنامه ای و مستندات مربوطه را بارگذاری نماید.

– پس از بررسی مستندات ارسالی ، در صورت کامل بودن جهت ارزیابی  نهایی  به هیئت داوری ارجاع می‌شود.