گزارش تصویری: بازدید دکتر ذوالفقاری از معاونت علمی ریاست جمهوری

این بازدید در پاییز 1400 از مرکز نوآوری آومیک صورت گرفت و در آن قول های مساعدی برای کمک به شتاب دهنده های مرکز نوآوری آومیک داده شد.

keyboard_arrow_up