گزارش تصویری: بازدید دکتر خسرو پور رئییس گروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از مرکز نوآوری آومیک

این بازدید در تاریخ 13 بهمن 1400 از مرکز نوآوری آومیک صورت گرفت و در طی آن پیگیری برخی مطالبات شتاب دهنده ها از آقای خسروپور مطرح گردید.

keyboard_arrow_up