ویدئو: نقش فناوری های تنظیم یار در صیانت از مالکیت فکری در رسانه های صوت و تصویر

جناب آقای کمیل شاه حسینی، مدیر شتابدهنده تنظیم یار در این ویدئو به نقش فناوری های تنظیم یار در صیانت از مالکیت فکری در رسانه های صوت و تصویر می پردازند.

[jwp-video n=”1″]

keyboard_arrow_up