ویدئو: دکتر امامیان ضرورت و الزامات حضور نهاد علم در عرصه سیاست‌گذاری عمومی

تبیین ضرورت های حضور نهاد علم ( حوزه و دانشگاه) در عرصه سیاست گذاری عمومی از منظر دکتر محمدصادق امامیان

[jwp-video n=”1″]

keyboard_arrow_up