ویدئو: تعریف تنظیم گری و جایگاه آن_احمد رونقی

در این ویدئو: احمد رونقی از اعضای فعال شتابدهنده تنظیم یار در رابطه با تعریف تنظیم گری و جایگاه آن سخن می گوید.

[jwp-video n=”1″]

keyboard_arrow_up