به گزارش واحد اطلاع رسانی آومیک
شتاب دهنده برش به عنوان یکی از شتاب دهنده های تولید محتوا مزیت های رقابتی خودش را نسبت سایر رقبای فعال در حوزه مشابه ارائه داد.

  • منتورینگ محتوایی به همراه مشاوره‌های تولید حرفه‌ای رسانه‌ای در کنار امکان حمایت مادی و بهره‌گیری از امکانات تولیدی پلاتوی موجود در مجموعه.
  • آموزش نحوه تولید محتوا در فضای مجازی
  • ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان حرفه ای این حوزه با تیم های مجموعه
  • برگزاری جلسه پیچینگ با متخصصین این حوزه برای تیم های مجموعه
  • آموزش نحوه تعامل با سرمایه گذار
  • ایجاد ارتباط بین تیم ها و سرمایه گذا
keyboard_arrow_up