صوت: قوانین مطلوب نظام تنظیم گری در راستای ایمن سازی فضای مجازی

در این صوت خانم سونیا مولایی کارشناس حوزه تنظیم گری به بیان موارد قانونی مورد نیاز برای ایمن سازی فضای مجازی می پردازد.

[jwp-video n=”1″]

keyboard_arrow_up