شتابدهنده

نام ثبت شده

برش

–          موسسه الگوی توسعه فرهنگ قلم

–          آکادمی برش

حنیف 

موسسه خاکریز ایمان و اندیشه
تنظیم یار –          استودیو فناوری های تنظیم یار

–          آزمایشگاه داده و حکمرانی

–          مترینا

–          انرژی یار

متدیتا

–          شرکت مفید تحلیل داده

–          مرکز فناوری‌های علوم اجتماعی محاسباتی

keyboard_arrow_up