بازدید نمایندگان مجلس از مرکز نوآوری آومیک

 معاون پژوهش های فرهنگی- اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیر کل فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس از مرکز نوآوری آومیک بازدید کردند.

در این بازدید میرزاپور مشاور رئیس ساترا، فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی و ابراهیمی‌نژاد مدیر مطالعات تنظیم‌گری ساترا توضیحاتی در خصوص شتابدهنده تنظیم‌یار، نیازهای تقنینی ساترا و… بحث های مطالعاتی و پژوهشی ارائه کردند.

همچنین فیاضی معاون پژوهش های فرهنگی- اجتماعی مجلس نیز بر همکاری های پژوهشی و سیاستی در حوزه قانون گذاری و تنظیم گری تاکید کرد.

keyboard_arrow_up